Seminarul Geografic Internațional „DIMITRIE CANTEMIR”, ediția a XXXVIII-a 19-21 Octombrie, 2018 organizat de, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România)

Lucrările seminarului vor trata probleme de mediu, sociale și economice, analizate dintr-o perspectivă predominant geografică. Dezbaterile vor fi purtate atât în cadrul a 10 secțiuni devenite tradiționale, cât și în cadrul a 2 secțiuni speciale. Programul include în egală măsură două workshopuri metodologice, un tur ghidat al Muncipiului Iasi dedicat Centenarului si o aplicație de teren în regiunea istorică a Moldovei.
Apelul la lucrări / comunicări include și temele recurente, vizate în general la Seminarul «Dimitrie Cantemir», din geografia umană dar și fizică.
Seminarul va avea loc în limbile română, franceză și engleză.
SECȚIUNILE SEMINARULUI
1. Un deceniu de integrare europeană – consecințe teritoriale
2. Geomorfologie și pedologie
3. Schimbări climatice
4. Gestionarea resurselor hidrologice
5. Geografia populației
6. Geografia așezărilor omenești
7. Teritorii și identități în lumea contemporană
8. Turism, patrimoniu și biodiversitate
9. Didactica Geografiei
10. Tineri cercetători (licență & master)
11. Inovație și dezvoltare locală durabilă
12. Quo vadis, Geografia rustică?

COMITETUL DE ORGANIZARE
Președinte de onoare:
Prof. dr. emeritus Alexandru UNGUREANU – membru corespondent al Acedemiei Române
Președinte:
Corneliu IAŢU – Prorector al Universitatății „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Coordonatori executivi:
Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Toader-Doru JURAVLE – Directorul Departamentului de Geografie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Membri:
Jean-Paul Carrière – Școala Politehnică a Universității din Tours
Antoine Bailly, Universitatea din Geneva
Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ionel Muntele – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Octavian Groza – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ionuț Minea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Mihai Bulai – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Dan Lesenciuc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Membri de onoare:
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER, rector ales al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Secretari:
Ionuț Minea
Mihai Bulai
Mihail Eva
Responsabil informatic:
Adrian Chiorescu
Administrator financiar:
Ec. Cristian-Adrian Pricop
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Președinţi:
Corneliu Iațu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Jean-Paul Carrière – Școala Politehnică a Universității din Tours

Membri:
Liviu Apostol – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Antoine Bailly – Universitatea din Geneva
Dan Bălteanu – Universitatea din București
Lise Bourdeau-Lepage – Universitatea Jean Moulin Lyon-3
Bruno Jean – Universitatea din Québec de la Rimouski
Mario Carrier – Universitatea Laval, Québec
Nicolae Ciangă – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Laura Comănescu – Universitatea din București
Olivier Crevoisier – Universitatea din Neuchâtel
Christophe Demazière – Universitatea din Tours
Ștefan Dezsi – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Michel Dimou – Universitatea din Sud Toulon-Var
Liliana Dumitrache – Universitatea din București
Marie-José Fortin – Universitatea din Québec de la Rimouski
Octavian Groza – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Adrian Grozavu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ioan Ianoș– Universitatea din București
Alexandru Ilieș – Universitatea din Oradea
Toader-Doru JURAVLE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ion Ioniță – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Abdelillah Hamdouch – Universitatea din Tours
François Legouy – Universitatea din Orleans
Ionel Muntele – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Silviu Neguț – ASE București
Véronique Peyrache-Gadeau – Universitatea din Savoia
Nicolae Popa – Universitatea de Vest din Timișoara
Constantin Rusu– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Dănuț Petrea – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Alexandru Ungureanu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Vitalie Sochircă, Universitatea de Stat din Moldova
Ionuţ Minea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
CONFERINTELE DE DESCHIDERE:
Andrés Rodríguez-Pose, (London School of Economics) – The geography of EU discontent and the revenge of places that don’t matter
Jean-Paul Carrière (Université François Rabelais de Tours) – Le SRADDET, un « outil » au service de l’aménagement du territoire et du développement territorial durable ?